Skontaktuj się z nami
+48 512 200 411

OFERTA

Aby przeprowadzone badanie naukowe było rzetelne i miarodajne,  wszystkie jego etapy muszą być dokładnie przemyślane i zaplanowane. Pierwszym krokiem ku realizacji badań jest stworzenie poprawnego metodologicznie projektu badawczego. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie badania. Następnie dane zebrane przez badacza są poddawane analizie statystycznej. Zwieńczeniem pracy badawczej jest opis i interpretacja uzyskanych wyników oraz ich merytoryczna dyskusja.

Oferuję profesjonalną pomoc na wszystkich etapach badania naukowego:

METODOLOGIA

  • dobór próby badawczej
  • formułowanie pytań i hipotez badawczych
  • określenie zmiennych i dobór (lub stworzenie) mierzących je narzędzi, tj. ankiet, testów, kwestionariuszy
  • tworzenie bazy danych

ANALIZY STATYSTYCZNE

  • statystyczne opracowanie wyników (statystyki opisowe, sprawdzanie normalności rozkładów, korelacje, porównania międzygrupowe, ANOVA, analiza regresji, itd.)

OPIS I INTERPRETACJA WYNIKÓW

  • opracowanie raportu (rozdziału) z wynikami analiz (tabele, wykresy, opis, statystyczna interpretacja wyników)

Zapraszam do kontaktu studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pracowników naukowych potrzebujących pomocy w opracowaniu części statystycznej swoich artykułów naukowych czy wystąpień konferencyjnych, a także wszystkie inne osoby zainteresowane rzetelną analizą danych statystycznych.