ZUZANNA KOWALSKA
Z wykształcenia jestem magistrem psychologii (o specjalności psychologia ogólna i metodologia badań psychologicznych) i licencjatem filologii angielskiej. Na co dzień pracuję jako psycholog, psychoterapeuta i analityk danych statystycznych Moje umiejętności statystyczne potwierdzają certyfikaty:

SPSS Technology Expert, wydany przez IBM (SPSS)
Introduction to R, wydany przez DataCamp

Wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych i statystycznej analizy danych pogłębiałam czynnie uczestnicząc w wielu projektach badawczych podczas studiów psychologicznych. Miałam wówczas okazję stawić czoła wyzwaniom, jakie na swojej drodze napotyka każdy badacz, takim jak formułowanie hipotez, dobór narzędzi badawczych, tworzenie baz danych, i w końcu opracowywanie wyników badań. Rezultaty badań w jakich uczestniczyłam jak również teoretyczne zagadnienia związane z moimi zainteresowaniami prezentowałam jako prelegentka konferencji krajowych i międzynarodowych. Ponad to podczas studiów psychologicznych odbyłam praktyki w dziale merytorycznym Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Udział w projektach badawczych:
Lata 2010/2011,2011/2012 Longitudinalne badania nad strukturą osobowości w okresie późnego dzieciństwa
od 01-04-2011 do 31-05-2011 Adaptacja kwestionariusza IPIP 2
od 01-10-2011 do 30-06-2012 Polska weryfikacja koncepcji wymiarów percepcji siebie Susan Harter
od 01-07-2012 do 31-08-2012 Badania walidacyjne kwestionariusza KKS-2
od 01-10-2012 do 30-06-2013 Rozwój osobowości w okresie późnego dzieciństwa
od 01-10-2012 do 30-09-2013 Konstrukcja Behawioralnego Kwestionariusza Osobowości
od 01-10-2012 do 30-06-2013 Adaptacja narzędzia Attachment Styles Questionnaire

Wystąpienia na konferencjach naukowych:
1. Uzależnienie od leków uspakajających i nasennych – przebieg oraz terapia, 18-04-2012, Warszawa, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesność. Epoka uzależnień?”
2. Osobowościowe uwarunkowania procesów tożsamościowych w ujęciu K. Luyckx’a, 17-05-2012, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
3. Uwarunkowania i konsekwencje percepcji siebie w koncepcji Susan Harter, 17-05-2012, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
4. Czy cechy różnicują się z wiekiem? Wielka Piątka w okresie późnego dzieciństwa, od 23 do 24-05-2013, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
5. Jak dzieci siebie widzą? Jak dzieci siebie czują? Związki samooceny z cechami osobowości u dzieci w wieku szkolnym, od 23 do 24-05-2013, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
6. Bateria Inwentarzy Behawioralnych – Czas wolny, od 23 do 24-05-2013, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
7. Związki inteligencji emocjonalnej z osobowością badaną Listą Przymiotników ACL, od 23 do 24-05-2013, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
8. Inteligencja ogólna a inteligencja emocjonalna – prezentacja badań własnych, od 23 do 24-05-2013, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
9. Inteligencja emocjonalna a osobowość – prezentacja badań własnych, 19-04-2013, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Inteligentni Inteligentni”
10. Związki inteligencji ogólnej z inteligencją emocjonalną, 19-04-2013, Poznań, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Inteligentni Inteligentni”
11. Etiopskie a polskie oblicze starości. Między mythosem a logosem, 15-06-2013, Lublin, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”
12. Rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej a poziom dobrostanu psychicznego u kobiet w wieku 20-35 lat, 27/28-02.2014, Rzeszów, VI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji”
13. Podejmowanie regularnej aktywności fizycznej a poziom dobrostanu psychicznego i kobiet w wieku 20-25 lat, 11-04-2014, Warszawa, Sympozjum Tematyczne SZCZĘŚCIE w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”
14. Leczenie umysłu, czyli psychoterapia. Prezentacja najważniejszych systemów psychoterapeutycznych, 10-06-2015, Kielce, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nauki o zdrowiu w teorii i praktyce”