Aby przeprowadzone badanie naukowe było rzetelne i miarodajne,  wszystkie jego etapy muszą być dokładnie przemyślane i zaplanowane. Pierwszym krokiem ku realizacji badań jest stworzenie poprawnego metodologicznie projektu badawczego. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie badania. Następnie dane zebrane przez badacza są poddawane analizie statystycznej. Analizy statystyczne zebranych przez badacza danych to kolejny etap procesu badawczego. Zwieńczeniem pracy badawczej jest opis i interpretacja uzyskanych wyników oraz ich merytoryczna dyskusja.

Oferuję profesjonalną pomoc na wszystkich etapach badania naukowego:

METODOLOGIA

  • dobór próby badawczej
  • formułowanie pytań i hipotez badawczych
  • określenie zmiennych i dobór (lub stworzenie) mierzących je narzędzi, tj. ankiet, testów, kwestionariuszy
  • tworzenie bazy danych

ANALIZY STATYSTYCZNE

  • statystyczne opracowanie wyników (statystyki opisowe, sprawdzanie normalności rozkładów, korelacje, porównania międzygrupowe, ANOVA, analiza regresji, itd.)

OPIS I INTERPRETACJA WYNIKÓW

  • opracowanie raportu (rozdziału) z wynikami analiz (tabele, wykresy, opis, statystyczna interpretacja wyników)

Zapraszam do kontaktu studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pracowników naukowych potrzebujących pomocy w opracowaniu części statystycznej swoich artykułów naukowych czy wystąpień konferencyjnych, a także wszystkie inne osoby zainteresowane rzetelną analizą danych statystycznych.